Transmediumskap

Vid transmediumskap försätter sig mediet i ett transtillstånd, och låter andevärlden ta kontroll över en del av sitt undermedvetna. På detta sätt kan andliga vägledare och anhöriga på andra sidan ha en mer direkt kommunikation med oss, utan att det de vill säga färgas alltför mycket genom mediets medvetande, sinnen och känslotillstånd.

Vid transmediumskap lämnar man aldrig sin kropp och en ande kan heller aldrig ta sig in i mediets kropp, och mediet måste alltid ge sin tillåtelse för att anden ska kunna kommunicera genom det. Under transen kommer den andliga vägledaren eller den anhöriga från andra sidan nära mediet och in i dess aura, och energierna från de båda medvetandena förs samman med varandra. Vägledaren eller anden kan på så sätt tala direkt genom mediet, istället för att mediet känner av och tolkar det den vill förmedla. Detta är den stora fördelen med transmediumskap, och en del menar att man inte kan komma närmare andevärlden än så under tiden som vi befinner oss i den fysiska världen.

När man talar om transmediumskap talar man ofta om kontroll och i vilken grad vägledaren eller anden från andevärlden har kontroll över mediet. Med denna kontroll menas hur väl förbundna mediets och andens medvetanden och energier är med varandra, och hur starkt det telepatiska bandet är mellan dem. Vid full kontroll innebär det att mediet har släppt taget helt, och mediets andliga vägledare eller en ande från andra sidan kan därmed tala direkt genom det utan att det de säger blir filtrerat.

Transmediumskap är en lite ovanligare form av mediumskap, och för att kunna arbeta som transmedium krävs många års träning. En del som arbetar som transmedium säger att man ofta behöver flera timmars förberedelse innan man ska gå in i trans, och man kan också behöva flera timmar efter att man kommit tillbaka ur transen innan man känner sig som vanligt igen. Under en trans kan det skifta hur djupt ner i transen man är, vilket också påverkar hur kontakten med andevärlden blir. Att komma ner i djup trans och ge full kontroll kräver ofta träning under mycket lång tid.

Transmedium har ofta enskilda sittningar eller håller i cirklar, och det är ovanligt att ett transmedium verkar inför en större publik såsom en storseans. Detta särskilt då mediet försätts i djupare trans, då kanske inte alla i publiken är förberedda på den direkta kommunikation som kan ske med andevärlden. Då mediet inte bör störas under transen kan det också vara bra att utföra den i en mindre grupp och under mer kontrollerade former.

Många menar att transmediumskap handlar om, liksom alla typer av mediumskap, att ge bevis för att andevärlden finns. Genom den direkta kommunikationen under transmediumskap kan tydligare kännetecken ges och informationen blir dessutom mer korrekt, och detta kan göra att man lättare kan känna igen anhöriga som kommer igenom från andra sidan.

 

Olika nivåer av transtillstånd

Den lättaste formen av trans kallas för överskuggning, och här kommer ens vägledare eller anden tillräckligt nära ens aura för att kunna influera det man säger, målar eller skriver. Detta brukar kallas för inspirerat tal och inspirerad konst eller skrift, även kallat psychic art och automatisk skrift.

Vid en något djupare trans kommer vägledaren eller anden närmare, och kan påverka exempelvis ens tal och skrift på ett mer direkt sätt. Mediet är fortfarande medveten om det som händer.

Vid full trans tar vägledaren eller andens medvetande kontroll över det som mediet framför, efter att den gett tillåtelse till det, och det kan här vara möjligt att exempelvis mediets röst eller rörelsemönster ändras och istället liknar det som anden har som kommunicerar genom mediet. Det är här inte säkert att mediet kommer ihåg allting efter att det kommit tillbaka ur transen, då mediets medvetande inte har funnits med på samma sätt som under en lättare trans.

Djup trans kan ibland komma över till fysiskt mediumskap, där andevärlden visar sig i fysisk form. Transfiguration är en del av detta, och innebär att andens ansikte visar sig fysiskt framför mediets ansikte. Detta sägs ske genom att så kallad ektoplasma bildas, och formar en avbild av andens ansikte. Ektoplasma sägs produceras i vår egen kropp, en del säger att det sker i vår energikropp, och vid transfiguration ska en större mängd av ektoplasma bildas och sedan formas till andens avbild med hjälp av andevärldens energier. Denna avbild är något som nästan alla som är närvarande kan se, även de som normalt sett inte kan se energier eller uppleva andra andliga fenomen. Transfiguration är en ovanlig form av mediumskap, och sker väldigt sällan.

När ett medium befinner sig i djupare trans påverkas kroppen på olika sätt, vilket man har kunnat uppmäta. Pulsen går ner och andningen blir lugnare, och mediet får en högre smärttröskel och blir inte lika känslig för beröring. Kroppstemperaturen går också ner. Man har även kunnat mäta en lägre aktivitet i vissa delar i hjärnan hos ett transmedium med lång erfarenhet då det arbetar, medan man istället ser en ökad aktivitet hos någon som nyligen har börjat arbeta som transmedium. Detta tror man kan bero på att man måste anstränga sig mer när man gör något som man inte är helt fullärd i, och att man förmodligen får samma resultat om man studerar en pianist med många års erfarenhet och någon som precis har lärt sig spela samma stycke.

 

Utbilda sig till transmedium

För att utbilda sig till transmedium krävs det oftast att man tidigare har gått en mediumutbildning, och att man har stor erfarenhet av mediumskap och att man känner sig säker och trygg i sin roll som medium. Det är också viktigt att man känner en stark tillit till sin andliga vägledare och att man byggt upp en nära relation till den, då det i början oftast är just ens andlig vägledare som kommunicerar under transen. Det är ganska lätt att hitta en utbildning till transmedium, till exempel i form av helgkurser, men många som arbetar som transmedium säger att det sedan krävs flera år av hårt arbete och uppoffringar för att man en dag ska kunna verka som transmedium. Ett vanligt sätt att utveckla sitt transmediumskap på är att regelbundet hålla i cirklar där man verkar som transmedium.

Som transmedium gäller det att kunna släppa kontrollen helt, vilket kan vara en svår utmaning. Man låter sin kropp bli ett instrument för andevärlden, och man måste känna en stark tillit till andevärlden och känna sig trygg för att kunna släppa kontrollen helt. Trots att man tillåter sig att vara ett instrument för andevärlden säger man att mediet själv alltid har ansvar över det som händer under transen.