Ärkeänglar

Ärkeänglar är omnämnda i flera religioner och trosuppfattningar, bland annat inom kristendomen, judendomen och islam. Ärkeänglarna sägs stå över änglarna, och förutom att ge dem vägledning så arbetar de också med att ge ljus till jorden och att förmedla budskap till människan. Ärkeänglar kan vara på flera ställen samtidigt och ge hjälp inom ett stort område, till exempel över ett helt land.

En del säger att det finns över 200 ärkeänglar, och att alla ännu inte har kommit fram och fått ett namn. I många skrifter nämns dock endast 3-7 ärkeänglar, och de som omnämns mest i den västerländska tron är ärkeängeln Gabriel, Mikael och Rafael.

Ärkeänglarna sägs var och en stå för olika egenskaper, och man kan därför be om hjälp och vägledning från den ärkeängel som representerar just det aktuella området.

Ärkeängeln Gabriel ger vägledning kring det som rör kreativitet, och kan därför vara till hjälp för bland annat författare och konstnärer under sina projekt. Gabriel kan också ge vägledning och hjälp inom området barn och föräldrarollen. Han kan ge hjälp att hitta vår livsuppgift och att skapa ordning i våra liv, och han kan också ge oss andlig vägledning. Han förknippas med sakralchakrat och pannchakrat, och färgerna mörkblått och vitt. Han förknippas också med månen och vattenenergin.

Ärkeängeln Mikael sägs vara en av de främsta bland ärkeänglarna, och han är den som ger beskydd och kan lindra oro och rädslor. Han sägs också ge oss styrka och självförtroende, och hjälper oss att hitta vår inre sanning och det som vi är ämnade att göra. Mikael är den ärkeängel som renar energi, och kan till exempel få bort lägre energier vid olika platser. Han förknippas med solarplexuschakrat och halschakrat, och färgerna mörkblått och guld. Han förknippas också med solen och eldenergin.

Ärkeängeln Rafael förknippas med healing, och man kan be Rafael om hjälp då människor eller djur är sjuka. Rafael sägs också ge beskydd åt den som är på resa. Denna ärkeängel ger inspiration och hjälper till då man jobbar med att utvecklas andligt, och han är liksom Mikael en ärkeängel som renar energier. Han förknippas med hjärtchakrat och färgen mörkgrön, och han förknippas också med Chiron och Venus och luftenergin.