Kraftdjur

Kraftdjur är ett begrepp som härstammar från shamanismen och ursprungsbefolkningen i ett stort antal kulturer runt om i världen, och bygger på tron att allting har en själ och att allt hör samman. Ett kraftdjur är en själ med ett visst djurs samlade personlighet med dess styrkor, svagheter och visdom, som vi kan komma i kontakt med och få hjälp utav under vårt liv. Alla människor sägs ha ett eller flera kraftdjur, som är sitt personliga och som inte delas med någon annan, vilket sägs vara fallet med exempelvis skyddsänglar där flera personer kan ha samma beskyddare. Kraftdjuren finns inte i den fysiska världen, utan hjälper oss från andra sidan. Man väljer inte själv vilket kraftdjur man ska ha, utan det sägs att det är kraftdjuret som väljer oss.

Vi har med oss ett eller flera kraftdjur från vår födsel till vår död, men kraftdjuren kan också bytas ut under vårt liv. Detta kan ske om vi exempelvis genomgår stora förändringar som påverkar vår livsväg dramatiskt, och som gör att vi ställs inför andra utmaningar än vilka vårt tidigare kraftdjur var valt utifrån. De kraftdjur vi har är ofta djur vars personlighet liknar vår egen, men det kan också vara kraftdjur med motsatt personlighet som istället ska balansera upp de styrkor och svagheter som vår egen personlighet ger oss. Kraftdjuren kan bland annat hjälpa oss att förstå vad vi behöver utveckla i vårt liv och med oss själva, till exempel vad gäller våra förmågor och egenskaper. Ett kraftdjur kan vara vilket djur som helst, även om vissa är mer vanliga än andra. Några exempel på de vanligaste kraftdjuren är björn, uggla, örn, rådjur, varg och orm.

 

Hur man tar reda på vilket kraftdjur man har

Det finns de som säger att man inte bör forcera fram en kontakt med sitt kraftdjur, utan att det istället är kraftdjuret som tar kontakt när man är redo för det och när man är som mest mottaglig för dess budskap. Man kan dock underlätta kontakten på olika sätt, genom att exempelvis spendera tid i naturen då det är här som kraftdjuren hör hemma och har sitt ursprung. Man kan också skriva en dagbok där man antecknar vilka djur man på olika sätt har kommit i kontakt med under dagen, för att sedan kunna se om det är något djur som förekommer oftare än andra och om det sker i något visst mönster.

Guidade meditationer, särskilt i form av trummeditationer, används ofta då man vill ta reda på vilka kraftdjur man har. Guidade meditation finns bland annat att lyssna på på Youtube, och det finns också inspelade guidade meditationer att köpa på CD-skiva eller för nedladdning. Man kan också prova att meditera själv, och då be om att ens kraftdjur ska visa sig under meditationen. Om man vill få hjälp med att ta reda på vilket kraftdjur man har kan man kontakta en shaman, som då genomför en trumresa där man kan få kontakt med sitt kraftdjur.

Om man vet vilket kraftdjur man har kan man läsa på om djuret för att komma närmare det, och en del väljer att köpa exempelvis kristaller i form av sitt kraftdjur eller halsband med sitt kraftdjur för att hedra det och förstärka kontakten med det. Det kan också hjälpa till att påminna om att man har sitt kraftdjur med sig varje dag, och att man kan be det om hjälp och vägledning.

 

Hur kraftdjuren kommunicerar med oss

Det vanligaste är att kraftdjuren kommer till oss genom vårt undermedvetna, under exempelvis meditation eller genom våra drömmar när vi sover. De kan också kommunicera med oss genom exempelvis synkronicitet, det vill säga att vårt kraftdjur dyker upp på flera olika ställen runt omkring oss under kort tid, till exempel i en bild i en tidning, ett program på tv och sedan i ett samtal som vi hör när vi sitter på bussen. Ett kraftdjur kan också ta kontakt med oss genom att djuret visar sig fysiskt, och om det är ett vanligt djur som man ser ofta i normala fall så kan det bete sig på ett annorlunda sätt som gör att vi uppmärksammar det. Exempel på detta kan vara ett djur som dyker upp på en plats där det normalt inte brukar vara, att ett djur kommer ovanligt nära eller att det stannar till längre än vad som brukar vara normalt för det djuret.

 

Vad man kan lära sig av sitt kraftdjur

Om man tror sig ana vad man har för kraftdjur kan man läsa om vad just detta djur står för, för att därigenom lära sig mer om sig själv och sin livsväg och de utmaningar som man kan förväntas möta i livet. De som har fjäril som kraftdjur sägs ha en lätthet i själen och en förmåga att se allt det vackra i livet, eller så är det dessa egenskaper som kraftdjuret ska hjälpa oss att utveckla. Genom att läsa på om och lära känna sitt kraftdjur kan man få en större förståelse för sig själv, vad man behöver jobba på, vilka hinder man kan komma att möta i livet och hur man enklast kan ta sig över dem. Ett exempel på detta kan vara att fjärilen behöver sina två antenner för att kunna navigera, tappar den den ena så sägs den flyga i cirklar, vilket kan betyda att den som har fjäril som kraftdjur kan behöva tänka på att vara i kontakt med sitt högre jag för att hitta rätt i väg i livet. Varje relation till ett kraftdjur är dock unik, och därför kan samma kraftdjur ha skilda betydelser för olika personer. Man säger därför att det är bättre att man försöker lära känna sitt kraftdjur själv och försöker tolka och förstå vad det vill förmedla, än att man endast läser om kraftdjurets allmänna betydelser.

 

Kraftdjur som tillfälliga vägledare

Kraftdjur kan också fungera som tillfälliga vägledare, och visa sig för oss på olika sätt för göra oss uppmärksamma på något. Det kraftdjur som symboliserar det budskap vi behöver just nu visar sig för oss, och gör det ofta genom synkroniciteter, då det visar sig på flera olika sätt under en viss tid. Sätten det visar sig på kan till exempel vara genom att ett fysiskt djur har ett annorlunda beteende eller att ett visst djur dyker upp på en oväntad plats, eller att man ser bilder på djuret eller hör talas om det i olika sammanhang.

En fjäril som tillfällig vägledare kan komma och sätta sig på vår arm för att sedan flyga iväg igen, eller kan vi se och höra talas om fjärilar vid flera olika tillfällen under en kort tidsperiod. Fjärilens budskap kan till exempel vara att vi nu går igenom en förändring och att vi ska försöka att gå igenom den med glädje och lätthet, då fjärilen bland annat står för dessa egenskaper. Då detta är ett personligt meddelande från andevärlden innebär det dock att det är viktigare vad djuret har för betydelse för just den personen som får budskapet, än vad den allmänna betydelsen är. Kanske var fjärilen en bortgången släktings favoritdjur, och är därför nu en symbol som han eller hon använder sig av för att ta kontakt och visa sin närvaro. Ofta visar sig djuret tills dess att vi uppmärksammat det och förstått dess budskap.

En del menar att det är våra vägledare från andevärlden som ibland väljer att ge oss budskap i form av ett djur, för att vi lättare ska förstå budskapet då människan levt kring djur under hela sin tid på jorden och därför också kan förstå deras symbolik. Andra menar att det är kraftdjurets själ som manifesterar sig, för att ge oss ett budskap.

 

Totemdjur

Totemdjur är djur vars förmågor och visdom man kallar på för att exempelvis få hjälp eller skydd. Totemdjur förknippas med exempelvis ursprungsbefolkningen i Amerika, där varje indianstam sägs härstamma från ett visst djur som också blir stammens totemdjur. Detta djur kan man kalla på när man behöver dess hjälp, och djuret är av stor betydelse för stammen och dess historia. I många fall är totemdjuret ett djur som är vanligt i just det område där stammen lever. Detta djur är ofta avbildat på indianstammens totempåle. Kraftdjur kallas ofta också för totemdjur, och en del menar att totemdjur är den rätta benämningen på de djur som vi har med oss genom livet.

 

Mer om kraftdjur

  • Djurens Språk, en uppslagsbok över djurens symboliska betydelse, av Carina Solöga. Finns att köpa på bland annat Adlibris.