Regressionsterapi

Under en regressionsterapi blir man guidad ner i hypnos, vilket är ett tillstånd då man är djupt avslappnad i kroppen samtidigt som ens medvetande är fokuserat på de inre upplevelser som man har. Man hamnar i ett förändrat medvetandetillstånd, där man bland annat kan få ta del av sitt undermedvetna som man annars har svårt att få tillgång till. Det är också här ens minnen från tidigare liv sägs finnas.

En regressionsterapi börjar oftast med en inledande samtal, där man får mer information om hur sessionen kommer att gå till och får möjlighet att ställa frågor. Sedan brukar man få lägga sig ner och kanske få lyssna på lite lugn musik, innan det är dags att bli vägledd ner i hypnos av terapeuten. Det är viktigt att veta att man när som helst kan ta sig ur hypnosen om man vill, och att man fortfarande är medveten om allt som händer i rummet där man befinner sig. När man kommit ner i djup avslappning brukar man bli ombedd att gå till exempel mot ett ljussken, ut genom en dörr eller ner i en hiss, vilket symboliserar övergången till våra minnen från tidigare liv. Man brukar sedan få se ner på sina fötter i hypnosen, då ens skor och underlaget man står på kan säga mycket om vart man befinner sig. Man får beskriva vad man ser och upplever, och terapeuten kan hjälpa till att få klienten att ta sig till viktiga händelser i det liv som man upplever.

Under en session kan man hinna med ett eller flera liv, och en session varar oftast mellan en till fyra timmar beroende på vem man går till och vad man har kommit överens om innan sessionens början. Ofta känns det som om det har gått mycket kortare tid än vad det egentligen har, då vi inte är riktigt medvetna om tiden när vi är i hypnos. Innan man vägleds upp ur hypnosen kan man få diskutera och reflektera över vad man har upplevt, för att man ska komma till djupare insikt om hur dessa händelser eventuellt kan påverka ens nuvarande liv.

En del väljer att prova på regressionsterapi på grund av en nyfikenhet kring om det verkligen fungerar och vad man kan ha levt för tidigare liv, medan andra har några problem som de önskar kunna lösa genom att man minns dess grundorsak, vilken kanske kan finnas i ett tidigare liv.

En regressionsterapi kostar ofta mellan 500-1000 kr/timme, och det finns flera terapeuter i Sverige som utför terapin.

 

Vägledd hypnos genom inspelning 

Om man vill kan man prova att nå stadiet av hypnos själv hemma, vilket man enklast gör genom vägledning av en inspelad röst. Inspelningar för vägledd hypnos finns att köpa bland annat i butiken Vattumannen i Stockholm och i deras webshop, och finns också att köpa som ljudböcker på till exempel Adlibris (Vägledd tidigare liv terapi av Annalena Mellblom och Vägledd meditation av Camilla Hosenfeld). Om det går bra med vägledd hypnos på engelska så blir utbudet större, och det finns flera inspelningar att finna på exempelvis youtube.

En inspelad, vägledd tidigare-liv-meditation kan fungera för att man ska nå minnen från tidigare liv, och den kan också ge en trygghet då man vet att man också blir vägledd ur hypnosen, jämfört med om man försöker gå ner i hypnos helt på egen hand.

 

Information om tidigare liv av ett medium 

Om man vill kan man kontakta ett medium för att få uppgifter om något eller några av sina tidigare liv. Det kan vara bra att höra med mediet innan man bokar tid om personen brukar jobba med tidigare liv, och säga att det är det som i så fall är det huvudsakliga syftet med sessionen. Att besöka ett medium för att få information om tidigare liv kan vara en bra början om man inte känner sig helt redo för att uppleva dem själv, vilket man gör hos en regressionsterapeut. Om man har besvär som man tror kan ha sin grund i ett tidigare liv kan det dock vara mer effektivt att gå på regressionsterapi, eftersom man då får uppleva det man varit med om och på så sätt får chans att bearbeta det på ett annat sätt än man kan göra genom att endast få händelsen berättad för sig.