Vattnets Dolda Budskap, Masaru Emoto

Vattnets dolda budskap är en bok som handlar om vatten, och hur man har sett att det påverkas av saker runt omkring såsom elaka ord eller föroreningar.

Masaru Esmoto, som gick bort år 2014, var en författare och entreprenör som blev känd över hela världen med sina experiment med vatten där han kunde påvisa att vattnets molekyler kan förändras och spegla yttre förhållanden och vårt medvetande. Genom att fotografera vattenmolekylerna med en speciell kamera då de bildar kristaller kunde han fånga hur de ser ut vid olika tillfällen och från olika platser i världen, och hans resultat har spridit sig över hela världen och har bland annat getts ut i den här boken.

I sina experiment kunde han bland annat se, vilket man också kan se själv på bilder i boken, hur elaka ord och tankar gör att kristallerna blir oregelbundna och ”fula” och hur positiva ord och tankar ger symmetriska och vackra kristaller. På platser där vattnet var förorenat blev kristallerna också ofullständiga och asymmetriska, och samma sak skedde då det exponerades för exempelvis strålningen från en mobiltelefon eller en mikrovågsugn. Detsamma gällde strålningen från en tv-apparat, men kristallerna blev mer fullständiga då det visades ett program om livets mysterium, vilket kan betyda att strålning kan bli mindre skadlig beroende på vad till exempel informationen är.

I boken berättar författaren Masuru Esmoto om hur det gick till när han upptäckte skillnaderna i vattnets iskristaller och dess mönster och symmetri, och han vidareutvecklar även vad han tror att betydelsen är bakom de olika upptäckterna och vad man kan lära sig av dem. Resultaten ger bland annat en helt ny bild av hur vi påverkar allting omkring oss, och vi kan se vad som verkar vara kärnan i livet, vad som är det sanna och det viktiga. De kristaller som var vackrast och mest fullständiga var de som bildades när de exponerades för ordet ”tack” och ”kärlek”, vilket innebär – som vi redan vet men behöver bli påminda om – att världen skulle bli en mycket bättre plats om det fanns mer uttryck för kärlek och tacksamhet. Intressant i sammanhanget är också vetskapen om att människan består till mer än hälften av vatten…