Hur man kan använda sig av kristaller

Kristaller har ett mycket stort användningsområde, vilket gör att vi kan använda oss av dem på många olika sätt i vår vardag. Nedan följer lite information kring de vanligaste användningsområdena för kristaller.

 

Kristallessenser

En kristallessens är vatten som har tagit emot de egenskaper som en viss kristall har som det har exponerats för, vilket sker genom en förändring i vattnets molekylära struktur. Detta vatten kan man sedan dricka eller tvätta sig med, för att på så sätt ta del av kristallens egenskaper på ett djupgående sätt. Kristallessenser kan tillverkas genom antingen direkt eller indirekt exponering, där indirekt exponering är den vanligaste och säkraste metoden. Vid indirekt exponering förvaras inte kristallen direkt i vattnet, vilket är fallet vid direkt exponering, utan den läggs exempelvis i en mindre glasskål som i sin tur placeras i en större glasskål med vatten i. Vattnet får inte gå över kanten på den mindre glasskålen. Kristallens påverkan på vattnet sker även om det är glas emellan. Kristallen får sedan ligga i glasskålen i några timmar, gärna i upp till 24 timmar, och om möjligt även i solljus eller månljus för att ge en extra effekt. Vattnet man använder bör vara destillerat vatten eller källvatten, då det ska vara så rent som möjligt från exempelvis olika mineraler. Vattnet kan man sedan hälla i en mindre glasflaska eller liknande, där man också kan blanda ut det med en lika del alkohol, exempelvis vodka, för att konservera det. Man använder sedan kristallessensen genom att blanda i några droppar av det i ett glas vatten som man sedan dricker, eller genom att lägga några droppar under tungan. Kristallessensen går också att blanda i exempelvis massageolja. Man kan även vattna sina växter med kristallessens för att få dem att må bra och växa bättre. Innan man använder en kristall för att göra en kristallessens ska man alltid rena den från negativa energier. Observera att en del kristaller är giftiga, och därför bör man alltid använda sig av indirekt exponering när man gör kristallessenser, då giftet från kristallen annars riskerar att utsöndras i vattnet.

 

Använda kristaller i hemmet

Kristaller är utmärkta att använda i hemmet, och har ett stort användningsområde. Kristaller kan exempelvis användas för att rena ett rum från negativa energier, skydda mot elektromagnetisk strålning från datorer och mobiltelefoner eller för ge lugn energi i sovrummet som i sin tur främjar en god nattsömn. Rökkvarts är exempel på en mycket bra kristall att lägga i ett rum för att rena energin, då denna kristall sägs absorbera negativ energi för att sedan transformera den till positiv energi. Svart turmalin är en väldigt populär kristall att använda för att neutralisera elektromagnetisk strålning. Den sägs absorbera den negativa strålningen, vilket gör att den därmed bör renas ofta. Ametist och rosenkvarts är två kristaller som passar bra att ha i sovrummet, då de bland annat står för lugnande, helande och kärleksfulla energier.

 

Bära kristallerna på sig

Kristaller påverkar oss som mest då vi har dem inom vårt energifält, och så nära som möjligt den del av kroppen eller det chakra som man vill jobba med. Kristaller kan man bära i form av exempelvis halsband, armband eller örhängen, och man kan också bära med sig dem i fickan eller hålla dem i handen då man behöver extra stöd eller när man vill arbeta intensivt med kristallen under en kortare tid. En del väljer att tejpa fast kristallen direkt på kroppen, men man ska då vara helt säker på att kristallen inte är giftig vilket vissa kristaller är.

 

Göra kristallnät

När man gör ett kristallnät placerar man ut kristaller efter olika geometriska mönster, med syftet att skapa kraftfulla energier som kan hjälpa oss att uppnå en viss intention som vi har. Efter att man har valt vilken avsikt man har med kristallnätet, det kan till exempel vara att man vill få in mer kärlek i sitt liv eller att man vill få bättre sömn, väljer man ut de kristaller som har dessa egenskaper. Man börjar sedan med att rena samtliga kristaller som man ska använda, och man bör också rena platsen som man ska skapa kristallnätet på med exempelvis vit salvia eller ett kristallkluster av exempelvis bergkristall. I en av de enklare formerna av kristallnät lägger man de utvalda kristallerna i en ring, för att sedan ställa en större kristall i mitten, oftast en bergkristall i form av en spets. Denna kristall fungerar som en förstärkare av de mindre kristallernas energier i kristallnätet. Sedan tar man en kristall i form av en stav, vanligen bergkristall, och drar osynliga linjer först mellan de mindre stenarna, och sedan mellan varje mindre sten och stenen i mitten. På detta sätt aktiverar man kristallnätet, genom att man länkar samman kristallernas energier med varandra. Under hela processen bör man tänka eller säga högt den intention som man har med kristallnätet. Man kan sedan låta kristallnätet stå så länge man önskar, och låta dess energier föra ens liv i en positiv riktning.

 

Programmera sina kristaller

Att programmera kristaller innebär att man laddar dem med en viss energi, som man sedan kan få hjälp av när man har dem i sin närhet. Man kan exempelvis programmera en kristall med helande eller skyddande energier. Innan man programmerar en kristall är det viktigt att rena den, vilket man kan göra genom att exempelvis lägga den i ljuset från fullmånen eller låta den svepas genom röken från vit salvia. Det finns flera olika sätt att programmera en kristall på, och ett vanligt sätt är att man håller den i sin hand medan man upprepar ett ord eller en mening som man vill programmera den med. Det är bra om man är så specifik som möjligt för att man ska få bästa effekt. Man kan upprepa orden eller meningen tills man eventuellt känner med sin intuition att programmeringen är klar. Man väljer vilken kristall man ska programmera utifrån den energi man vill att den ska sända ut. Om man vill programmera en kristall att utstråla kärleksfull energi bör man alltså använda en kristall med dessa grundegenskaper, såsom rosenkvarts. Det rekommenderas att man lägger till att det ska ske utifrån allas bästa i sin programmering, då man inte alltid vet vad som är bäst för en själv. Bergkristall är den bästa kristallen att använda vid programmering, då det är en kristall med höga energier och omfattande egenskaper som passar för all typ av programmering. Det är också en kristall som står för klarhet, vilket kan underlätta och öka effekten av programmeringen.

 

Healing, balansering och meditation

Kristaller kan användas vid många olika behandlingar, exempelvis vid chakrabalansering och healing. Kristaller kan också med fördel användas under meditation, och då kan man använda kristaller som till exempel har lugnande vibrationer, eller kristaller som underlättar kontakten med sitt högre jag och andevärlden, beroende på vad man vill fokusera på under sin meditation. Exempel på kristaller som är bra att använda under en meditation är selenit och bergkristall. Selenit hjälper bland annat till att hålla vårt energifält skyddat från negativa energier, och bergkristall hjälper oss dessutom att hålla vårt sinne klart och fokuserat. Vid chakrabalansering kan man ta hjälp av olika kristaller som ligger på samma vibration som respektive chakra, och låta kristallerna balansera kroppens samtliga chakran med sina rena och balanserade energier. Vid healing kan man använda kristaller med helande egenskaper, eller kristaller som hjälper till att absorbera och transformera negativa energier. Även här är bergkristall en mycket bra kristall att använda, då den har starkt helande egenskaper och höga vibrationer.