Stonehenge, England

Stonehenge är en av världens mest kända stenformationer, och tros ha byggts för omkring 4000 år sedan. Stonehenge ligger nära Amesbury i sydvästra England, inte så långt från de kända kraftplatserna Glastonbury och Avebury, och platsen besöks varje år av miljoner människor från hela världen.

Stonehenge är mycket omdiskuterad i bland annat forskarvärlden, då man inte med säkerhet vet vad syftet med platsen är och vad den användes till. Arbetet med Stonehenge tros ha pågått under hundratals och kanske tusentals år och platsen har byggts i etapper, och detta gör att man tror att den har haft ett viktigt syfte. En av de mest häpnadsväckande sakerna med platsen är de flera ton tunga och flera meter höga stenar som finns i stenformationen, som man tror härstammar från Wales som ligger omkring 30 mil från området. Idag tror dock forskare att stenarna kan ha kommit till området med glaciärisen, även om en del fortfarande menar att stenarna har fraktats till platsen för hand.

 

Stonehenges stenformation

Stonehenge består av en yttre och en inre ring med stenar, där den yttre ringen består av sandsten och den inre av en blåaktig sten som härstammar från området kring Wales. Sandstenen tror man kommer från det närliggande området Avebury. Idag finns inte alla stenar kvar i formationen, vilket gör att ringarna inte är kompletta. Den yttre ringen med sandsten är omkring 6 meter hög, och stenarna har stenblock som ligger ovanpå dem som förbinder stenarna med varandra. De blåaktiga stenarna är mindre i storlek. Innanför den inre ringen finns två hästskoformade stensättningar, också dem i samma typ av stenar. I mitten finns en altarsten, som är en liggande sten som är 4,6 meter lång. Diametern på den yttre ringen i Stonehenge är 30 meter, och utanför den finns en cirkelformad jordvall som tros ha skapats innan man byggde själva stenformationen. Rakt ut från altarstenen, i linje med jordvallen, står ytterligare en sten kallad hälstenen. Under sommarsolståndet går solen upp rakt ovanför denna sten, sett inifrån Stonehenge, och många väljer att besöka platsen under just denna tid.

Man tror att hälstenen lades på plats först, och att man sedan reste de mindre stenarna för att sedan sätta sandstenarna på plats i stenformationen. Detta var ett arbete som pågick under mycket lång tid och i olika faser, och stenarna omdirigerades flera gånger under de hundratals år som man arbetade med stenformationen. Man tror att arbetet påbörjades runt 3100 f.Kr. och att det avslutades omkring 1600 f.Kr. Forskare har genom olika fynd sett att platsen kan ha använts redan innan man började bygga Stonehenge, och man tror att den då kan ha fungerat som något slags spirituellt center.

 

Teorierna kring syftet med Stonehenge 

Teorierna är många kring vad syftet med Stonehenge är, och några av de vanligaste teorierna är att det är någon form av astronomisk kalender eller observatorium, ett soltempel eller en gravplats. Man har inte säkert kunnat komma fram till en slutsats, och syftet med Stonehenge är därmed fortfarande ett mysterium. På senare tid har dock arkeologer hittat ben från 63 individer på platsen, vilket kan betyda att det bland annat kan ha varit någon form av gravplats.

 

Stonehenge ur ett spirituellt perspektiv 

Många som besöker Stonehenge vittnar om en stark energi på platsen, och det är många som känner sig dragna hit. Det sägs att Stonehenge genomkorsas av inte mindre än 14 leylinjer, vilket kan förklara den särskilda energin som många upplever. En del menar att detta till och med gör platsen till en energiportal. En del påstår också att det går vattenströmmar under Stonehenge, som tillsammans gör att det skapas ett magnetiskt fält på platsen. De blå stenarna tros av en del kunna besitta särskilda egenskaper, likt olika kristaller gör, som gör att ett elektromagnetiska fält skapas då de interagerar med leylinjernas energier. Stenarna i Stonehenge är nergrävda en viss nivå ner i marken, vilket en del menar kan vara för att de ska få bäst effekt av den elektromagnetiska energin, och därmed också kunna fungera som ett batteri som laddas upp med och avger energi. Vissa påstår att denna energi är helande, och en del säger sig känna en energi från stenarna.

Stonehenge ligger inte på den stora leylinje som förbinder de båda kraftplatserna Glastonbury och Avebury med varandra, St. Michaels leylinje, men kan ändå förbindas med de båda platserna genom geometri då Stonehenge bildar en del i en triangel med de båda kraftplatserna. Det finns de som säger att det brittiska landskapet är uppbyggt utifrån en helig geometri, och att bland annat Stonehenge är en del i den.

 

 

Ta sig hit

Stonehenge ligger 16 mil väster om London, och det går att ta sig till platsen med antingen tåg eller buss från London. Man kan också välja att hyra en bil och ta sig dit på egen hand. Det finns flera arrangerade resor och guidade turer att boka till Stonehenge, där det kan ingå bland annat biljett till området samt guidning på platsen.