Att vara jordad, Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, Martin Zucker

I boken Att vara jordad: den viktigaste upptäckten för vår hälsa någonsin! kan man läsa om jordning, och vad det sägs ha för positiva effekter för vår hälsa. Med jordning menas att vi tar upp negativt laddade elektroner genom jorden, vilket gör att vi går från att ha varit positivt laddade till att ha en neutral laddning. Att vara positivt laddad sägs kunna leda till en rad sjukdomar och problem, till exempel kroniska inflammationer och allergier (läs mer om jordning här). Boken Att vara jordad är skriven av de forskare som upptäckte jordningens positiva effekter på människan, och de berättar bland annat om vad jordning innebär och vad man kan göra för att hålla sig jordad. Boken finns att köpa på bland annat Adlibris.