Atlantis – kristallernas stad

Atlantis är namnet på den stad som enligt legenden en gång ska ha funnits på jorden, och som bland annat var högt utvecklad när det gällde teknik, filosofiska tankegångar och kunskap kring olika andliga områden såsom healing och användning av kristaller. Under Atlantis guldålder sägs jorden ha haft de högsta energierna någonsin, och man levde till stor del ett liv i harmoni och balans.

 

Berättelsen om Atlantis

Atlantis nämndes för första gången i skrift av den grekiska filosofen Platon för över 2000 år sedan, där han återberättar ett samtal som han hört som ung mellan bland annat filosofen Sokrates och poeten Solon. Solon har kommit hem från ett besök i Egypten, där han hört det berättats om staden Atlantis och dess storhet, och om den dag då jordbävningar och översvämningar gjorde att staden sjönk ner i havet och försvann. I texten nämns det att Atlantis låg vid Herakles stoder, vilket är det område som ligger vid Gibraltars sund, mellan Spaniens södra kust och Afrikas norra spets. Området har undersökts utan att man har kunnat hitta något bevis på att Atlantis låg där, och detsamma gäller de övriga platser på jorden där det finns teorier om att Atlantis funnits. Några exempel på dessa platser är Antarktis, Marocko, Santorini och Azorerna, men under den senaste tiden är det platsen i närheten av Herakles stoder som forskarna varit mest intresserade av, och då närmare bestämt en plats norr om hamnstaden Cadiz i sydvästra Spanien.

Enligt Platons text var Atlantis ett mäktigt imperium som drog fram och tog över stora delar av kontinenterna, men som förlorade slaget om Aten och strax därefter gick under. Atlantis sägs ha funnits i över 200 000 år, för att sedan ha gått under år 10 500 f. Kr. En del säger att de översvämningar och jordbävningar som man tror drabbade Atlantis orsakades av kristallers krafter, där något gick väldigt fel.

 

Kristallernas betydelse

En del säger att Atlantis befolkades av liv från andra galaxer, som kom ner till jorden för att hjälpa mänskligheten att leva på ett annat sätt, och få hjälp med att skapa en bättre balans. En del påstår att de kom från den fjärde dimensionen och sedan valde att gå ner i lägre frekvens vilket gjorde att de till slut kom in i den tredje dimensionen som vi lever i nu. Dessa intelligenser hade bland annat med sig kunskap kring kristaller och dess krafter, vilket gjorde att Atlantis till stor del var uppbyggt runt kristaller och dess kraftfulla egenskaper. Det ska ha funnits flera olika tempel i Atlantis, och många innehöll enorma kristaller som hade särskilda egenskaper. I Healingtemplet fanns bland annat en kristall som gav helande energier, och detta sägs ha varit en av de viktigaste kristallerna i hela Atlantis. Andra tempel som fanns i Atlantis var bland annat Ljudtemplet och Kunskapstemplet. De enorma kristallerna sägs bland annat ha fungerat som kommunikationskanaler till andra galaxer, och genom olika energiportaler kunde intelligenta energier ta sig till jorden.

 

Gömda kristaller från Atlantis

Vissa säger att invånarna i Atlantis visste att en katastrof skulle ske, vilket gjorde att de hann få med sig några av de mäktigaste kristallerna till säkerhet, och placerade ut dem på olika ställen på jorden där de inte skulle drabbas av Atlantis fall. En mycket stor och kraftfull kristall sägs exempelvis finnas under berget Shasta i USA, och en annan i närheten av sjön Titicaca vid gränsen mellan Peru och Bolivia. Delstaten Arkansas i USA anses vara ett väldigt intressant område när det gäller kristaller som härstammar från Atlantis, då man tror att flera av de enorma kristallerna finns gömda där, långt under marken. En av anledningarna till varför de valde just Arkansas som plats för kristallerna tros vara de stora områden av kvartskristaller som finns i Arkansas, och som därmed kan förbindas med de stora kristallerna. Kristallgruvorna i Arkansas rymmer ett mycket stort antal kvartskristaller av varierande storlekar, och flera gruvor finns bland annat vid bergskedjan Ouachita i västra Arkansas, vid staden Mount Ida. Vattnet som finns i närheten av dessa områden med kvartskristaller sägs vara särskilt bra att bada i och dricka, enligt principen att vatten speglar sin omgivning, vilket japanen Masaru Emoto upptäckte i sina experiment med vatten på 90-talet. Vattnet bildar bland annat vackra vattenkristaller när det är i närheten av de energirika kristallerna, vilket ger en positiv effekt på vattnet och dess egenskaper. Detta är fallet i bland annat staden Hot Springs och dess nationalparksområde, där vatten kommer upp från jordens inre från 47 varma källor på det närliggande berget, och som man sedan kan dricka eller bada i på någon av områdets spa såsom populära Quapaw Bath & Spa.

 

Aktivering av Atlantis kristaller

Några av platserna där man tror att kristallerna från Atlantis finns är under berget Pinnacle vid staden Little Rock och berget Magazine inte så långt därifrån, samt under Mount Ida. Kristallerna som är utspridda över världen sägs vara programmerade att aktiveras vid vissa datum, vilket sägs ha varit datum då år, månad och dag är av samma nummer, såsom 12 december 2012 – 12-12-12. Detta var också det sista datumet för aktiveringen av kristallerna, vilket betyder att en ny energi nu finns på jorden som bland annat kan göra att vi stiger i frekvens och öppnar upp energiportaler runt om på jorden. Aktiveringen sägs ha startat i början av 2000-talet. Under det datum när healingkristallen, vilken är av smaragd, aktiverades under berget Magazine i Arkansas år 2009, kom rapporter från lokala medier om att det låg en grön dimma över berget. Arkansas har också drabbats av många mindre jordbävningar under de senaste åren vilket har förbryllat forskare, och dessa jordbävningar tror vissa kan ha orsakats av kristallernas aktivering. 10 oktober år 2010 var det dags för ytterligare en kristall att aktiveras i Arkansas, och mellan den 11 och 15 oktober 2010 drabbades Arkansas av en rad mindre jordbävningar. Forskarna säger att de inte vet varför Arkansas drabbats av så många små jordbävningar, och de kan inte heller säga varför de sker eller när en jordbävning kommer att börja eller sluta.

Det finns de som tror att den mycket kraftfulla kristallen som fanns i Healingtemplet i Atlantis nu finns djupt ner på botten av Atlanten, rakt under Bermudatriangeln. En del tror också att kristallerna är sammanlänkade med leylinjerna som går över jorden, och att de också påverkar det energirutnät som sägs finnas i universum.

 

Tidigare liv i Atlantis

Det är många människor som fått höra av medium eller som har en stark känsla av att de har levt i Atlantis i tidigare liv. Detta är kanske inte så konstigt då Atlantis tros ha existerat i över 200 000 år, och ett mycket stort antal själar därför hade möjlighet att inkarnera där. Många av våra kända vetenskapsmän sägs ha levt i Atlantis, och det finns också de som levde i Atlantis men sedan inte valt att inkarnera på jorden förrän nu. Dessa själar kan ha väldigt svårt att ställa om sig till så som livet ser ut nu på jorden, då vi idag är långt ifrån det levnadssätt som man hade i Atlantis när det gäller bland annat kunskap om energier, kristaller och kontakten med universum.