Att öppna upp och stänga ner

Två vanliga uttryck som man använder sig av när man talar om andevärlden och medialitet är att öppna upp och stänga ner. För att kunna ha kontakt med andevärlden måste man vara öppen, vilket betyder att ens chakran är öppna och mottagliga för andevärldens energier. Kronchakrat, det högsta chakrat som är beläget på hjässan, är det chakra som står i förbindelse med andevärldens och universums energier. Man kan öppna upp sina chakran genom visualiseringar av olika slag, vilket är en form av tankeenergi.

 

Stänga ner eller inte?

Det råder delade meningar kring huruvida man bör stänga ner eller inte, även bland medium med många års erfarenhet av kontakt med andevärlden. En del anser att man alltid bör stänga ner efter att man arbetat med andevärlden, detta för att man annars kommer att vara en öppen kanal både för influenser från andevärlden men också för energier från ens omgivning. Att ta in alla dessa energier och intryck kan vara jobbigt och påfrestande, och kan bland annat orsaka trötthet, huvudvärk och dåligt mående. Om man stänger ner blir man inte längre mottaglig för dessa energier. Andra menar att det gör mer skada än nytta att stänga ner sina chakran, då detta också gör att man stänger av sitt eget flöde av energi i kroppen. Man menar att man istället bör lära sig ett sätt att hantera dessa energier på, till exempel att man är tydlig med när man vill bli kontaktad av andevärlden och när man inte vill bli det.

Många säger att man lätt öppnar upp omedvetet, och att det kan ske bara genom att man läser om  eller tänker på andevärlden. Därför kan det vara bra att regelbundet stänga ner, till exempel varje kväll innan man går och lägger sig för att få en lugn sömn, eller innan man går in i ett varuhus med mycket människor då man annars riskerar att ta in deras energier. Det finns också de som menar att vi är mer avstängda idag vilket inte är vårt naturliga tillstånd, och att vi därför behöver träna på att vara mer öppna snarare än att stänga ner.

Om man vill prova vilket sätt man själv tycker är bäst kan man göra övningar för att stänga ner, och se hur skillnaden blir och hur det känns. En del kan känna att de må bättre då de inte längre tar in andras känslor och negativa energier i omgivningen, medan andra kan uppleva en slags tomhet.

 

Hur man kan stänga ner

Det finns flera olika sätt som man kan använda sig av för att stänga ner, det gemensamma för alla är att det är tankeenergi som man jobbar med. Man kan prova olika sätt och se vilket som känns bäst, och nedan följer exempel på tillvägagångssätt som man kan använda sig av.

  • Bergsmeditationen

Bergsmeditationen är en meditation som har utvecklats av mediet Terry Evans, och den används av många för att koppla upp sig mot andevärlden och för att stänga ner. I meditationen passerar man olika ställen under sin vandring upp på ett berg, och dessa platser fungerar som symboler för våra chakran som vi öppnar upp under vår vandring mot berget. Det sista steget uppe på berget symboliserar vårt öppnande av kronchakrat, och när vi kommit upp dit är vi en öppen kanal mot andevärlden. När vi har avslutat vårt arbete med andevärlden för stunden går vi tillbaka samma väg i meditationen, och vi stänger på detta sätt också våra chakran och är inte längre öppna för andevärldens energier. Vill man bli vägledd genom meditationen kan man köpa CD-skivan Bergsmeditationen på Terry Evans hemsida, annars kan man själv föreställa sig vägen under en meditation.

  • Chakran som lotusblommor eller lampor

En del öppnar upp mot andevärlden genom att visualisera varje chakra som en lotusblomma, som ett och ett öppnar upp sina blad. Man börjar med sitt rotchakra och jobbar sig uppåt när man öppnar upp, och när man stänger ner börjar man med kronchakrat och fortsätter nedåt. Det finns de som säger att man ska göra i denna ordning då man ska skapa kontakt med någon på andra sidan, men tvärtom om man ska ta emot kanaliserade budskap från vägledare, änglar eller sitt högre jag.

En annan variant är att man visualiserar att varje chakra tänds upp i den färg som det symboliseras av, nerifrån och upp, för att sedan släckas uppifrån och ner när man stänger ner. Ett annat sätt att öppna sina chakran på är att visualisera att de börjar snurra medsols, ett i taget, och motsols då man vill stänga ned. Efter en tids träning behöver man ofta inte lika lång tid på sig att öppna och stänga, och de med längre erfarenhet kan öppna upp direkt genom att exempelvis föreställa sig att sina chakran öppnas som när man tänder en rad med lampor genom att trycka på en knapp. Ett annat sätt att öppna upp på är att visualisera att man går ut genom en dörr som man sedan stänger bakom sig – denna dörr leder till andevärlden – och när man vill stänga ner igen går man ut genom dörren och stänger den bakom sig igen.

 

Lämna rotchakrat och hjärtchakrat lite öppet

En del säger att man inte ska stänga rotchakrat och hjärtchakrat helt, detta för att man behöver vara jordad genom rotchakrat och vara öppen för kärlek genom hjärtchakrat. Detta kan man göra genom att låta dessa chakran ha ett blomblad öppet, lysa svagt i sin respektive färg eller snurra långsamt, beroende på vilken av visualiseringarna man använder sig av.

 

Istället för att stänga ner

De som väljer att inte stänga sina chakran har ofta andra sätt som gör att de kan få en balans mellan vardagen och det mediala arbetet, och som gör att de kan undvika de negativa effekterna som kan uppstå av att ständigt vara öppen för andra energier. Ett effektivt sätt är att se till att hålla sin energi så hög som möjligt och att hålla sig jordad, vilket gör att man blir stark i sin egen energi och därmed får lättare att hålla negativa energier på avstånd. Detta kan man göra genom att till exempel vistas mycket i naturen och se till att göra saker som man mår bra av.