Energier

november 4, 2015

Hur man kan jorda sig

När man talar om jordning kan man mena den jordning som man bör göra vid till exempel medialt arbete och då man använder sig av kristaller […]
november 1, 2015

Hur man kan höja sin vibration

Vi alla vibrerar på en viss frekvens, på samma sätt som jorden vibrerar på en viss frekvens (7,83 Hz). Ju lägre vibration man har desto tätare […]
oktober 28, 2015

Indigo, kristall- och regnbågsbarn

Det talas mycket om jordens energiskifte, och att vår och jordens vibration kommer, eller kanske redan har börjat, att öka. En högre vibration ger lätta energier, […]
oktober 14, 2015

Psykometri

Psykometri kallas den teknik som man använder för att läsa av energier i olika föremål, som berättar om föremålets historia men ofta också om föremålets ägare. […]